Els nostres cursos d’idiomes a Barcelona

Els objectius que ens proposem assolir en els nostres cursos són els següents:

 • Els objectius dels cursos s’estableixen en grup o individualment, segons les necessitats, el temps disponible i les preferències de l’alumne.
 • La nostra formació és activa, pràctica, i centrada en la comunicació.
 • Les classes es desenvolupen a un entorn agradable i lliure d’estrès.
 • L’aprenentatge de la gramàtica s’adapta a les necessitats particulars de l’alumne (en cas d’aprendre l’idioma per fer turisme, per exemple, no es requeriran coneixements tan profunds de la gramàtica).
 • Fomentem la sensibilitat i tolerància per les trobades interculturals.
 • Ensenyem les frases idiomàtiques més habituals acompanyades també de la seva gesticulació característica, ja que creiem fonamental entendre la comunicació no verbal.
 • Ensenyem a l’alumne a interpretar correctament la manera de comportar-se dels nadius i en segons quins casos, aprendre a preveure-la.
 • Oferim estratègies per a una bona comunicació amb l’idioma estranger així com per fer front a situacions de conflicte típiques.
 • Mostrem la percepció de les diferències existents entre la cultura pròpia i l’estrangera.
 • Fomentem l’adquisició de competències interculturals.
 • Preparem a les empreses per a una cooperació eficaç en grups de treball interculturals.

També es podran tractar temes de cultura, política, l’estructura familiar, història, religió, lleis, etc. del país estranger, ja que volem donar a conèixer com és la seva gent i el seu estil de vida. A més oferim adreces útils i contactes a l’estranger a petició de l’alumne.